تاريخ : پنجشنبه 1393/05/02 | 18:25 | نویسنده : سید علی

به نام خدا

باسلام

 

این مطلب نماز میت را شرح می دهد که  نمازی واجب است و خوب است آن را بخوانید.

...پس آن را حتما بخوانید.


برچسب‌ها: نماز میت, نماز های واجب, نماز

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1393/05/02 | 17:59 | نویسنده : سید علی
بسمه تعالی

باسلام

در اینجا طریقه ی خواندن نماز مستحبی شب را گذاشته ام تا با خواندن آن کمی به خدا نزدیک تر شویم.

 

حتما بخوانید.(ارزشش را دارد.)


برچسب‌ها: نماز شب, نماز های مستحبی, نماز

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1393/05/02 | 17:52 | نویسنده : سید علی

بسمه تعالی

باسلام

در اینجا طریقه ی خواندن نماز مستحبی نماز ایام را گذاشته ام تا با خواندن آن ها کمی به خدا نزدیک تر شویم.

 

حتما بخوانید.(ارزشش را دارد.)

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1393/05/02 | 17:49 | نویسنده : سید علی

بسمه تعالی

باسلام

در اینجا طریقه ی خواندن نماز مستحبی تحیت مسجد را گذاشته ام تا با خواندن آن ها کمی به خدا نزدیک تر شویم.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1393/05/02 | 17:44 | نویسنده : سید علی

بسمه تعالی

باسلام

در اینجا طریقه ی خواندن نماز مستحبی شکر را گذاشته ام تا با خواندن آن ها کمی به خدا نزدیک تر شویم.

 

حتما بخوانید...


برچسب‌ها: نماز شکر, نماز, نماز های مستحبی

ادامه مطلب