X
تبلیغات
یاران معروف

باهمكاري شوراي امربه معروف ونهي ازمنكرسازمان آموزش وپرورش استان اردبيل دومين دوره مسابقه بزرگ كتابخواني توسط مديريت دانش آموزي استان برگزارميشود.اين مسابقه براي دوره هاي راهنمايي ومتوسطه بطورجداگانه برگزار  مي گردد.

مسابقه كتابخواني دوره راهنمايي ازكتاب حضرت حجه بن الحسن(عج)تاليف مهدي وحيدي صدروبراي دوره متوسطه ازكتاب حجاب تاليف زينب سادات نوري برگزار      مي شود.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر 1388ساعت 18:46  توسط شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان  | 

صورتجلسه شوراي امربه معروف ونهي ازمنكرسازمان آموزش وپرورش استان اردبيل

 

دومين جلسه شورای امر به معروف ونهی  از منکر سازمان روزشنبه مورخه ی 14/6/88 راس ساعت 12 درمحل دفتر ریاست محترم سازمان  برگزار شد .

دراین جلسه ابتداگزارشي ازمصوبات قبلي توسط دبيرجلسه  به استماع رياست محترم سازمان واعضاي محترم رسيد.سپس مسئولين محترم كارگروهها گزارشي ازروند احصاءمصاديق امربه معروف ونهي ازمنكرتوسط همكاران راارائه نمودند.ابلاغ اعضاي محترم شورانيزآماده توزيع به اعضاي محترم شورابود.

 

مصوبات جلسه :

1-      حضورمستمراعضاي جلسه واطلاع رساني مناسب توسط دبيرخانه  به اعضاء. (دبيرخانه شورا)

2-    پيگيري جدي براي راه اندازي وبلاگ اطلاع رساني شوراووبلاگ((هرروز يك حديث))واستفاده ازاتوماسيون اداري براي درج مطالب امربه معروف ونهي ازمنكر ( دبیرخانه شورا )

3-     آيين نامه داخلي شوراتاهفته آينده دراختياراتاق فكرسازمان جهت آماده شدن نهايي براي طرح درشورا.

4- نصب تابلوي مناسب براي نيل به اهداف شوراي امر به معروف ونهي ازمنكر درنمازخانه دراولين فرصت.( کارشناسی اقامه نماز-دبيرخانه شورا )

5-جمع بندي وارائه جدول ((اهم محورهاي پيشنهادي براي زيرساخت فريضه امربه معروف ونهي ارمنكر))بارويكرد  ((اصلاح الگوي مصرف درآموزش وپرورش))وارائه به اتاق فكرسازمان وارسال به وزارت متبوع پس ازتصويب درشوراتااواسط هفته آينده.

 

 

دبيرخانه شوراي امربه معروف ونهي ازمنكر

                 سازمان آموزش وپرورش استان اردبيل

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر 1388ساعت 12:22  توسط شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان  | 

اولین جلسه شورای امر به معروف ونهی  از منکر سازمان روز دوشنبه مورخه ی 9/6/88 راس ساعت 14 درمحل دفتر ریاست محترم سازمان  برگزار شد .

دراین جلسه ابتدا سركارخانم فيروزي ریاست محترم سازمان ضمن تقدیر وتشکر از اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان گفت اموری که درحیطه وظایف ماست اگر انجام دهیم معروف واگر انجام ندهیم منکر می باشد وامر خطیر تعلیم وتربیت یکی از عامل هاي مهم برای آموزش معروف است اگر آموزش به درستی انجام نگیرد خود منکر است، باید آموزش و پرورش دراحیاء فرمان الهی  امربه معروف ونهی ازمنکر سرآمدترین دستگاههای دولتی باشد .

رئیس سازمان افزود: الگو پذیری دانش آموزان  از معلمان ومربیان ودبیران مسئولیت آنان را سنگین می کند که باید عزیزان فرهنگی این بحث را جدی بگیرند وبا کار شایسته وماندگار خود آنان را درعمل به معروف ونهی ازمنکر آشنا و عامل سازند .

سپس معاون محترم پرورشی وتربیت بدنی فعالیتهای انجام یافته این شورا درماههای گذشته راتشریح کردند . سپس دبیر جلسه ضمن ارائه گزارش جلسه ی دبیران شوراهای امربه معروف ونهی ازمنکر سراسر کشور که درتهران برگزار شده بود به فعالیت های انجام یافته اشاره نمود در ادامه جلسه موارد ذیل به عنوان مصوبه به تصویب شورا رسید.

مصوبات جلسه :

1-    جلسات مستمر وبه صورت منظم تاحصول وضعيت مطلوب هرهفته روزهای شنبه بعد از نماز ظهر و عصر در دفتر ریاست محترم برگزار گردد . (دبيرخانه شورا)

2-    كوشش وتلاش تمامي اعضاجهت كسب وضعيت مطلوب وقرارگرفتن شورا درجايگاه واقعي استان دركشور.                    ((عادت  نكرده ايم آخرشويم بلكه بايداول باشيم)).(تمامي اعضا)

3-     ابلاغ همکاران عضو شورا دراولین فرصت صادر گردد. ( دبیرخانه شورا )

4-   آیین نامه داخلی شورا در دبیرخانه تنظیم و پس از بحث و بررسی دراتاق فکر جهت تصویب تقدیم شورا گردد .                 ( دبیرخانه شورا ، اتاق فکرباهمکاری اعضا )

5-   اقدامات اولیه لازم جهت اولویت  دادن موضوع امر به معروف ونهی ازمنکر در اولویت های پژوهشی انجام پذیرد.                 ( دبیرخانه شورا ، معاون پژوهش وبرنامه ریزی ومنابع انسانی )

6-    سه کار گروه جهت احصاء مصادیق امر به معروف ونهی ازمنکر بشرح ذیل تشکیل ونتایج تا مورخه ی 20/6/88 دراختیار دبیرخانه شورا قرار گیرد.

1-      کارگروه آموزشی بامسئولیت آقای داور نظرعلیان معاون محترم پژوهش ، برنامه ریزی ومنابع انسانی سازمان.

2-     کارگروه پرورشی  با مسئولیت آقای امین حاجی محمدی معاون محترم پرورشی و تربیت بدنی  سازمان .

3-     کار گروه اداری بامسئولیت آقای غلامحسن احمدی حصار معاون محترم پشتیبانی سازمان .

6-مقرر گردید جدول ( اهم محورهای پیشنهادی برای زیر ساخت  فریضه ی امر به معروف ونهی ازمنکر ) با رویکرد  ( اصلاح الگوی مصرف در آموزش و پرورش) توسط تمامی اعضاتکمیل و تا مورخه 11/6/88 در اختیار دبیرشورا قرار گیرد ( تمامی اعضا)

7- احصا ء راههای برون رفت از مشکلات به وجود آمده بعد  از انتخابات دهم ریاست جمهوری با پیگیری جناب آقای سلیمی مدیریت محترم حراست وباهمکاری اعضاء انجام شده تامورخه ی 20/6/88 جهت ارسال به وزارت متبوع دراختیار دبیرخانه قرار گیرد . ( حراست دبیرخانه شورا )

8- وبلاگ اطلاع رسانی شورا ووبلاگ(( هر روز  یک حدیث ))زيرنظردبيرخانه شوراراه اندازي شده وجهت استفاده همکاران اطلاع رسانی گردد. ( دبیرخانه شورا )

9- از نشریه شکوه دانش،وب سایت سازمان واتوماسیون اداری درمورداحياي امربه معروف ونهي ازمنكراستفاده گردد.              ( روابط عمومی دبیرخانه شورا )

10- چگونگی استفاده از فضای نماز خانه سازمان جهت اهداف شورا بررسی شده و پس از تائید نهایی اقدامات لازم انجام پذیرد. ( کارشناسی اقامه نماز-دبيرخانه شورا )

 دبيرخانه شوراي امربه معروف ونهي ازمنكر سازمان آموزش وپرورش استان اردبيل

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388ساعت 13:53  توسط شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان  | 

بسم الله الرحمن الرحيم

 وبايد از شما مسلمانان برخي خلق رابه خيروصلاح دعوت كنند ومردم به نيكوكاري امر وازبدكاري نهي كنند كه به حقيقت واسطه هدايت خلق هستند رستگار خواهد بود

                                                              «سوره آل عمران آيه 104»

 هريك ازاحكام خدا ستاره اي درخشنده هستند كه دل هاي مومنان وفضاي زندگي آنها رانوراني مي كنند اما ازميان آنها امر به معروف ونهي ازمنكر درخشش بيشتر وقامت برافراشته تري دارند زيرا اين دوفريضه آب زلالي هستند كه نهال دين را بارور، شعله هاي گناه را خاموش مي سازند.

امر به معروف ونهي ازمنكر ستون خيمه دين اسلام است كه بدون آن ديگراحكام اسلامي فرصت ظهور وبروز شايسته را نخواهند يافت اين اصل شاه كليد وصول به مدينه ي فاضله اي است كه آرمان پيشوايان دين ما خواهد بود همان مدينه فاضله اي كه چند سالي درمدينه النبي صدر اسلام به جوانه نشست ودر اندك زماني تمدن عظيم اسلامي را به رخ جهانيان كشيد.

اما واقعيت اين است باوجود تاكيد بزرگان دين در خصوص جايگاه ومنزلت كم نظير امر به معروف و      نهي ازمنكر ويا به عبارتي «نظارتي مردمي » اين دوفريضه الهي تقريبا  مورد بي مهري جامعه قرارگرفته است وبخش قابل توجهي از دردها ونابسامانيهاي موجود معلول غفلت ازاين دو فريضه ي بزرگ دين       مي باشد حال وظيفه هر مسلماني است  تمسك به اين فرائض دين خويش را به دين مبين اسلام ادامه نماييد. شوراي امر به معروف ونهي ازمنكر سازمان آموزش و پرورش نيز در راستاي وظيفه خويش اقدام به فعاليتهاي گسترده اي نموده است كه بوسيله اين وبلاگ دراحتيار تمامي علاقمندان قرار خواهد گرفت ، اميد است همكاران وعلاقه مندان عزيز با ارتباط مستمر بااين پايگاه اطلاع رساني وارائه نظرات و پيشنهادات مارا در انجام اين  فريضه الهي ياري نمايند.

 

       دبيرخانه شوراي امر به معروف و نهي ازمنكر استان اردبيل

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم شهریور 1388ساعت 11:23  توسط شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان  |